Qonceptus

Vi förvandlar butiksmiljöer till upplevelser

och utvecklar lönsamma butikskoncept.

Engagera & Stimulera Kundupplevelser för Ökad Lönsamhet!

  1. Sinnesmarknadsföring för Upplevelser

Genom att strategisk sammankoppla flera sinnen ökar sannolikheten att kunden fångar upp den atmosfär ni vill åstadkomma och på så vis knyter an till just er.

Att arbeta med sinnesmarknadsföring kräver precision och finkänslighet. Vi upplever alla känslor genom våra sinnen. För att skapa rätt miljö och spegla ert varumärke bör kunden få en helhetsbild via så många av dem som möjligt.

Vi på Qonceptus Group™ har många års erfarenhet av strategisk sinnesmarknadsföring och använder oss enbart av den senaste och mest utvecklade tekniken för att förmedla dessa upplevelser.

Likt alla förhållanden läggs grunden genom våra sinnen, varför inte låta kunder knyta an till ert företag på samma vis? Genom att ge dem en upplevelse deras sinnen sent kommer glömma.

Vill du veta hur vi kan få din butik lönsammare?


Vad visar studier?

Användning av digitala skärmar

Genom att strategiskt använda sig av digitala skärmar på rätt plats, med rätt innehåll visar studier att försäljningen kan öka med 33%

Användning av digitala skärmar

Genom att strategiskt använda sig av digitala skärmar på rätt plats, med rätt innehåll visar studier att försäljningen kan öka med 33%

Användning av digitala skärmar

Genom att strategiskt använda sig av digitala skärmar på rätt plats, med rätt innehåll visar studier att försäljningen kan öka med 33%

Stolta leverantörer till

Nina Cross

Creative Director

Nina Cross

Creative Director

Nina Cross

Creative Director

Nina Cross

Creative Director

Nell Allen

Creative Director

Nell Allen

Creative Director

Stolta leverantörer till

Virginia McCarthy

Creative Director

Nina Cross

Creative Director

Nell Allen

Creative Director

Kontakta oss