• Quiz

  Testa hur väl du engagerar dina kunder!

  Tar cirka 1 minut.

  1. Skriv in mailadressen dit testet ska skickas till:

  2.

  Jobbar ni med kundupplevelsen?

   
   

  3.

  Vilka sinnen inkluderar ni i kundupplevelsen idag

   
   
   
   
   

  4.

  Hälsar personalen på varje kund personligt

   
   

  5.

  Sker det merförsäljning vid kassan?

   
   

  6.

  Vem sköter musiken och volymen som spelas i butiken

   
   

  7.

  Är musiken kund/varumärkesanpassad

   
   

  8.

  Finns det olika ljudzoner i butiken?

   
   

  9.

  Finns det en kundresa i butiken?

   
   

  10.

  Finns det olika belysningszoner i butiken

   
   

  11.

  Hur ofta placerar ni om varor i butiken

   
   
   

  12.

  Hur ofta placerar ni om varor i skyltfönstret

   
   
   

  Fråga 1 av 12

  Kontakta oss